Profesjonalizm w praktyce

Instytut Badań i Strategii Internetowych zajmuje się doradztwem w zakresie badań i innowacji, usług IT, doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompleksowymi usługami związanymi z pomocą w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej.

Działamy na rynku polskim już od 20 lat.

Obecnie w naszej ofercie znajdują się następujące usługi:

Dysponujemy wysoce wykwalifikowanym zespołem pracowniczym, składającym się z inżynierów, informatyków, programistów, grafików, tłumaczy, marketerów, doradców biznesowych, ekonomistów i prawników. Ponadto stale współpracujemy z niezależnymi osobami z zewnątrz na zasadzie outsourcingu. Gwarantujemy najwyższą jakość i solidność wykonywanych usług. 

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie, legitymują się wysokim poziomem fachowości i kompetencji oraz stale podnoszą kwalifikacje, jak również utrzymują kontakty międzynarodowe, monitorują na bieżąco rozwój branż na świecie i analizują rynki w poszukiwaniu nowych nisz.

Naszą kadrę uzupełniają zewnętrzni współpracownicy, będący pracownikami naukowymi i ekspertami. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a dobór najbardziej optymalnego rozwiązania następuje po wnikliwej analizie sytuacji oraz przewidywanych zysków i korzyści.

We współczesnym świecie, niezależnie od sektora i branży prowadzonej działalności, kluczowym czynnikiem sukcesu jest innowacyjność. Nasze cechy takie jak pracowitość, kreatywność, konsekwencja i wytrwałość w dążeniu do celu stanowią gwarancję sukcesu dla klientów, którzy nam zaufali. Celem Instytutu jest świadczenie usług, które zapewnią naszym klientom najlepsze warunki dla rozwoju innowacji będących siłą napędową gospodarki.