Mapa pomocy regionalnej

Mapa określa maksymalne poziomy regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw. Maksymalny poziom pomocy zależy od lokalizacji projektu/przedsiębiorstwa oraz wielkości przedsiębiorstwa (kwalifikacja MŚP). Po najechaniu kursorem na dane województwo pojawi się informacja na temat maksymalnego poziomu dofinansowania (% kosztów kwalifikowalnych).

2014-20202022-2027
Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020
Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027