Projekty badawczo-rozwojowe

Oferujemy kompleksowe usługi związane z pozyskaniem dofinansowania na prowadzenie prac B+R (badawczo-rozwojowych) przez przedsiębiorstwa. Nasza oferta obejmuje analizę potrzeb podmiotu w zakresie uzyskania dotacji, dobór odpowiedniego programu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania, pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz w rozliczaniu projektu. 

Dofinansowanie można otrzymać na pokrycie kosztów aparatury, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, technologii i innej infrastruktury niezbędnej do realizacji prac B+R, koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, a także pozostałych kosztów operacyjnych, do których zalicza się m.in. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu. Dofinansowane mogą być również prace przedwdrożeniowe będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku). O dofinansowanie mogą się starać zarówno firmy należące do sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa,  a także jednostki naukowe oraz konsorcja złożone przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat świadczonych przez nas usług wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza.