• Przetwórstwo rolno-spożywcze, rybołówstwo i akwakultura

  • dotacja do15mln PLN

  • Dotacja na
    inwestycje dla firm MŚP działających w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania
  • Szybka ścieżka - prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa

  • dotacja do86mln zł

  • Dotacja na
    wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja