• Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

 • dotacja do2mln EUR

 • Dotacja dla firm MŚP na
  opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia
 • Szybka ścieżka - prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa

 • dotacja do86mln zł

 • Dotacja na
  wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja
 • Internacjonalizacja MŚP

 • dotacja do800tys. zł

 • Dotacja na
  sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej