• Internacjonalizacja MŚP

  • dotacja do800tys. zł

  • Dotacja na
    sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej
  • Szybka ścieżka - prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa

  • dotacja do86mln zł

  • Dotacja na
    wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja