• Przetwórstwo rolno-spożywcze, rybołówstwo i akwakultura

  • dotacja do15mln PLN

  • Dotacja na
    inwestycje dla firm MŚP działających w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania
  • Robogrant - wsparcie dla branży meblarskiej

  • dotacja do850tys. zł

  • Dotacja na
    inwestycje w robotyzację małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej