• Przemysł 4.0

 • dotacja do800tys. zł

 • Dotacja na
  wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0
 • Szybka ścieżka - prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa

 • dotacja do86mln zł

 • Dotacja na
  wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja
 • Internacjonalizacja MŚP

 • dotacja do800tys. zł

 • Dotacja na
  sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej
 • Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

 • dotacja do975tys. zł

 • Dotacja na
  sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, wdrożenia nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i inwestycji niezbędnej do jego wdrożenia