• Ścieżka SMART

 • dotacja do80%

 • Dotacja na
  prace B+R, inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R, rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową lub zieloną oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr
 • Granty na cyfryzację

 • dotacja 70% do200tys. EUR

 • Dotacja dla MŚP na
  zakup licencji, prac programistycznych, usług chmurowych (SaaS, PaaS), wdrożeń oprogramowania/usług, szkoleń w nowych technologiach oraz środków trwałych.
 • Dotacje HoReCa

 • dotacja 90% do540tys. PLN

 • Dotacje dla MŚP z branży hotelarskiej, restauracyjnej, turystycznej i kulturalnej na
  inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, włączając zakup maszyn, roboty budowlane, inwestycje związane z zieloną transformacją oraz wykorzystanie technologii cyfrowych, szkolenia pracowników oraz usługi rozwojowe