• Szybka ścieżka - prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa

 • dotacja do86mln zł

 • Dotacja na
  wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja
 • Badania na rynek - dotacje dla MŚP

 • dotacja do150mln zł

 • Dotacja na
  sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych
 • Bony na innowacje dla MŚP - etap 1 usługowy

 • dotacja do340tys. zł

 • Dotacja na
  sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.
 • Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP

 • dotacja do6mln zł

 • Dotacja w formie
  premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.
 • Technologie poprawiające jakość życia

 • dotacja do2mln EUR

 • Dotacja na
  opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa
 • Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

 • dotacja do200tys. EUR

 • Dotacja na
  zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji
 • GameINN dotacje dla firm z branży gier wideo

 • dotacja do20mln zł

 • Dotacja na
  dofinansowarealizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w sektorze gier wideo
 • Bony na innowacje dla MŚP - etap 2 inwestycyjny

 • dotacja do560tys. zł

 • Dotacja na
  sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP
 • Technologie przyjazne środowisku

 • dotacja do1mln EUR

 • Dotacja na
  inwestycje polegające na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

 • dotacja do2mln EUR

 • Dotacja na
  opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia
 • Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

 • dotacja do975tys. zł

 • Dotacja na
  sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, wdrożenia nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i inwestycji niezbędnej do jego wdrożenia