• Ścieżka SMART

 • dotacja do80%

 • Dotacja na
  prace B+R, inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R, rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową lub zieloną oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr
 • Wzornictwo w MŚP

 • dotacja do3mln zł

 • Dotacja na
  na opracowanie strategii wzorniczej oraz na inwestycje związane z jej wdrożeniem w przedsiębiorstwie
 • Przetwórstwo rolno-spożywcze, rybołówstwo i akwakultura

 • dotacja do15mln PLN

 • Dotacja na
  inwestycje dla firm MŚP działających w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania