Zespół

Dysponujemy wysoce wykwalifikowanym zespołem pracowniczym, składającym się z inżynierów, informatyków, programistów, grafików, tłumaczy, marketerów, doradców biznesowych, ekonomistów i prawników. Ponadto stale współpracujemy z niezależnymi osobami z zewnątrz na zasadzie outsourcingu. Gwarantujemy najwyższą jakość i solidność wykonywanych usług.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie, legitymują się wysokim poziomem fachowości i kompetencji oraz stale podnoszą kwalifikacje, jak również utrzymują kontakty międzynarodowe, monitorują na bieżąco rozwój branż na świecie i analizują rynki w poszukiwaniu nowych nisz.

Naszą kadrę uzupełniają zewnętrzni współpracownicy, będący pracownikami naukowymi i ekspertami. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a dobór najbardziej optymalnego rozwiązania następuje po wnikliwej analizie sytuacji oraz przewidywanych zysków i korzyści.

We współczesnym świecie, niezależnie od sektora i branży prowadzonej działalności, kluczowym czynnikiem sukcesu jest innowacyjność. Nasze cechy takie jak pracowitość, kreatywność, konsekwencja i wytrwałość w dążeniu do celu stanowią gwarancję sukcesu dla klientów, którzy nam zaufali. Celem Instytutu jest świadczenie usług, które zapewnią naszym klientom najlepsze warunki dla rozwoju innowacji będących siłą napędową gospodarki.

Instytut posiada w swoich szeregach odpowiednią ilość kadry dysponującą doświadczeniem merytorycznym w ramach grup projektowych oraz realizacji procesów wnioskowania zgodnie z dyrektywami UE. Prace wykonują pracownicy z dużym doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami, posiadający różnorodne specjalizacje. Nasi pracownicy legitymują się wysokim poziomem fachowości i kompetencji oraz stale podnoszą kwalifikacje. Naszą kadrę uzupełniają zewnętrzni współpracownicy, będący pracownikami naukowymi i ekspertami. Wszystkie prace nadzoruje zespół ekspertów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Realizację projektów zapewnia sprawna współpraca następujących działów:

Dział zarządzania projektami – odpowiedzialny za opracowanie harmonogramu i kontrolę kosztów, zarządzanie ryzykiem i jakością projektów oraz koordynację i kontrolę poszczególnych działów.

Dział techniczny - odpowiedzialny za realizację działań w poszczególnych etapach projektu, przygotowywanie materiałów źródłowych oraz badania i ekspertyzy niezbędne do ich realizacji.

Dział ekonomiczno-finansowy – odpowiedzialny za realizację zagadnień z zakresu ekonomii i finansów.

Dział administracyjno-sprawozdawczy – odpowiedzialny za terminową realizację oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów z prac.

Większość analiz dla projektów dotowanych przez UE przeprowadzana jest przez nas zgodnie z metodyką zalecaną przez PMI (Project Management Institute) 130 South State Road, Upper Darby, PA 19082 USA