Fundusze Norweskie i EOG

Polska jest obecnie największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG.

Na mocy popisanych umów międzyrządowych do naszego kraju trafi 809,3 mln euro. 

Programy w poszczególnych obszarach, będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, program „godna praca” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, zarządzane będą bezpośrednio przez darczyńców.

 PROGRAMY

Badania

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro
 • Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Partner programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Nauki

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro
 • Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Partner Programu z państw-darczyńców: Innovation Norway

O wsparcie finansowe można starać się w trzech obszarach:

 1. technologie przyjazne środowisku – projekty dotyczące wdrożenia innowacji, które przyczynią się jednocześnie do rozwoju firm i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko (działalności własnej lub produktów, które firma wprowadzi na rynek);
 2. innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych – projekty w zakresie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża (także w zakresie poprawy stanu środowiska);
 3. technologie poprawiające jakość życia  – projekty dotyczące tworzenia, rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (w szczególności osób starszych).

Dodatkowo w schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - o dofinansowanie mogą starać się o nie firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie firmy, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcze kobiety mogą otrzymać na innowacyjne projekty do 200 tys. euro (maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych).

Edukacja

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Partnerzy programu z państw-darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS)

Dialog Społeczny – Godna Praca

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 6 120 000 euro
 • Operator Programu: Innovation Norway

Rozwój lokalny

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju
 • Partner programu z państw-darczyńców: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)

Zdrowie

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia
 • Partner Programu z państw-darczyńców: Norweski Dyrektoriat do spraw Zdrowia

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

 • Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Partnerzy
 • Programu z państw-darczyńców: Norweska Agencja Środowiska (NEA), Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajowa Agencja ds. Energii Islandii (OS)

Kultura

 • Dofinansowanie programu ze środków EOG: 75 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 13 235 294 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Partnerzy programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Sztuki (ACN), Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA)

Społeczeństwo obywatelskie

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 53 000 000 euro
 • Operator Programu: Biuro Mechanizmów Finansowych
 • Operator programu wyłoni dwóch operatorów funduszu na poziomie krajowym i regionalnym

Sprawiedliwość

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 70 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 12 352 941 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców: Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (NMOJ), Norweska Administracja Sądów (DA), Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej (KDI)

Sprawy wewnętrzne

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich : 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich
 • Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego, Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej (DSB)

Fundusz Współpracy dwustronnej

Ważnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach funduszu finansowane będą działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i z państw-darczyńców.

Nasz firma świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach Funduszy Norweskich i EOG.
Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat świadczonych przez nas usług wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza.