Historia Instytutu

,

Instytut Badań i Strategii Internetowych zajmuje się doradztwem w zakresie badań i innowacji, usług IT, doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompleksowymi usługami związanymi z pomocą w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich i EOG.

Instytut prowadzi działalność już 25 lat, a od 20 lat skutecznie pozyskuje dotacje dla polskich przedsiębiorstw. 

Historia Instytutu

2022
Aktualnie

Obecnie Instytut w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE z perspektywy…Read More

2020
Fundusze na lata 2014-2020

Instytut skutecznie uczestniczy w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE, pomaga…Read More

2007
Fundusze na lata 2007-2013

Instytut Badań i Strategii Internetowych świadczył kompleksowe usługi doradcze związane…Read More

2004
SPO-WKP 2004-2006

Po wejściu Polski do UE w 2004 r. Instytut świadczył…Read More

2000
PHARE 2000-2003

Instytut świadczył usługi akredytowanego wykonawcy PARP  w ramach programów Unii…Read More

1997
Rozpoczęcie działalności

Instytut Badań i Strategii Internetowych rozpoczął swoją działalność w marcu…Read More

Tworzymy najlepsze wnioski

0
Na rynku dotacji UE

0
Przyznanych dotacji

0
Pozyskanych dotacji