Historia Instytutu

,

Instytut Badań i Strategii Internetowych zajmuje się doradztwem w zakresie badań i innowacji, usług IT, doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompleksowymi usługami związanymi z pomocą w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich i EOG.

Instytut prowadzi działalność już 25 lat, a od 20 lat skutecznie pozyskuje dotacje dla polskich przedsiębiorstw. 

Historia Instytutu

1997
,

Rozpoczęcie działalności

Instytut Badań i Strategii Internetowych rozpoczął swoją działalność w marcu 1997 roku, jako firma doradcza, koncentrująca się głównie na zagadnieniach ekonomiczno-finansowych.

2000
,

PHARE 2000-2003

Instytut świadczył usługi akredytowanego wykonawcy PARP  w ramach programów Unii Europejskiej PHARE 2000-2003 

2004
,

SPO-WKP 2004-2006

Po wejściu Polski do UE w 2004 r. Instytut świadczył usługi usługi doradcze w SPO-WKP 2004-2006 oraz Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

2007
,

Fundusze na lata 2007-2013

Instytut Badań i Strategii Internetowych świadczył kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem dofinansowania w latach 2007-2013, w szczególności w POIG.

2020
,

Fundusze na lata 2014-2020

Instytut skutecznie uczestniczy w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE, pomaga uzyskać dotacje, inwestować m. in. w innowacje, badania naukowe i ich komercjalizację.

2022
,

Aktualnie

Obecnie Instytut w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 pomaga uzyskiwać środki dla przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia, realizują  innowacyjne projekty. pomaga inwestować m. in. w innowacje, badania naukowe i ich komercjalizację.

Tworzymy najlepsze wnioski

0
Na rynku dotacji UE

0
Przyznanych dotacji

0
Pozyskanych dotacji