Badania na rynek

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach, III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Dotacje na realizację wdrożeń projektów badawczych. Zakłada wsparcie od pomysłu do rynku.

Termin naboru wniosków od 1  do 31 października 2019 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,

2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

 Poziom dofinansowania:

- Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,

- Część doradcza – maksymalnie 50%,

- Część inwestycyjna – maksymalnie 70%  (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Kwota dofinansowania:

- Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,
- Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,
- Część inwestycyjna - nie jest określona maksymalna kwota dofinansowania na projekt, natomiast przy maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (50 MLN EUR) kwota dofinansowania może wynieść nawet do 150 MLN PLN.

Z działania mogą skorzystać – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,  które:

- zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).- - prowadziły lub prowadzą prac badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

- wydatki inwestycyjne:

- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
- zakup nieruchomości
- roboty budowlane
- budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

- eksperymentalne prace rozwojowe

- usługi doradcze

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.