Granty na Cyfryzację dla MŚP

Z przyjemnością informujemy, że już w tym roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o granty na Cyfryzację dla MŚP. Ten program oferuje wsparcie finansowe na zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które przyczynią się do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na zakup gotowych rozwiązań, takich jak oprogramowanie w formie licencji lub prawa własności do technologii, a także na zlecenie prac programistycznych.

Dofinansowanie w ramach projektu może być przeznaczone na różne kategorie kosztów, w tym:

 1. Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych, takie jak licencje lub prawa własności do technologii oraz zlecone prace programistyczne.
 2. Koszty zakupu usług chmurowych, takie jak SaaS (Software as a Service) czy PaaS (Platform as a Service).
 3. Koszty zakupu usług związanych z wdrożeniem oprogramowania lub usług chmurowych w działalności przedsiębiorstwa.
 4. Koszty związane z organizacją szkoleń pracowników w zakresie wykorzystania nowych technologii cyfrowych.
 5. Koszty zakupu niezbędnych środków trwałych.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, obecnie wynoszącej 200 000 euro, a ta kwota może zostać zwiększona.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów netto projektu.

Projekty realizowane w ramach programu mogą dotyczyć różnych obszarów transformacji cyfrowej, takich jak:

 1. Automatyzacja procesów i analiza biznesowa.
 2. Cyfrowa sprzedaż i komunikacja z klientami.
 3. Wykorzystanie rozwiązań chmurowych.
 4. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
 5. Cyberbezpieczeństwo.
 6. Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych.

Minimalna wartość grantu wynosi 40 000 euro, a maksymalna wartość grantu to 200 000 euro. To doskonała okazja dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wzmocnić swoje zdolności cyfrowe i osiągnąć konkurencyjność na rynku.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU