Nasze usługi

Instytut Badań i Strategii Internetowych zajmuje się doradztwem w zakresie badań i innowacji, usług IT, doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompleksowymi usługami związanymi z pomocą w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich i EOG. Przedsiębiorstwo nastawione jest na poszukiwanie nowych rozwiązań w kategoriach B+R, naukowo – technicznych i biznesowych, prowadzi działalność związaną z badaniem i analizą rynku, w zakresie marketingu, mediów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Instytut przygotowuje wszechstronne analizy wewnętrznych i zewnętrznych aspektów funkcjonowania firm, które determinują powodzenie danego przedsięwzięcia. Na podstawie przeprowadzonych analiz i uzyskanych wyników przeprowadza oceny wykonalności inwestycji oraz opracowuje biznes plany rozwoju działalności. Instytut Badań i Strategii Internetowych świadczy również usługi związane z wdrażaniem nowych technologii, przez opracowywanie strategii przedsiębiorstwa oraz analizy ekonomiczne, finansowe i techniczne. Wdraża systemy poprawiające wyniki działalności przedsiębiorstw z sektora MSP. Instytut Badań i Strategii Internetowych świadczy usługi doradcze z przegotowywaniem wniosków o dotacje i pozyskiwaniem finansowania w programach Unii Europejskiej od początku uruchomienia funduszy pomocowych dla MSP w Polsce.

Obecnie w naszej ofercie znajdują się następujące usługi doradcze:

Pozyskiwanie dotacji

Nasza firma oferuje  kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich i EOG

Rozliczanie projektów UE

Oferujemy usługi rozliczania projektów unijnych, obejmujące cały proces realizacji projektu, od podpisania umowy o dofinansowanie po końcową płatność.

Doradztwo ekspotwowe

Oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe usługi w zakresie doradztwa eksportowego, opracowujemy plany rozwoju eksportu i wdrażamy ustalone działania w zakresie internacjonalizacji, a także pozyskujemy dotacje na ich realizację.

 

Doradztwo projektów B+R

Proponujemy Państwu profesjonalne, skuteczne o raz wszechstronne doradztwo dotyczące projektów B+R obejmujące pozyskanie dotacji, pomoc i doradztwo w zakresie tworzenia oraz wdrażania innowacji, ulg, zarządzania, finansowania itp.

Inne

Nasze usługi świadczone są przez najwyższej klasy specjalistów. Poszczególne obszary doradztwa są synchronizowane i wzajemnie konsultowane, dzięki czemu oferujemy usługi w pełni zintegrowane i dopasowane do potrzeb klientów.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat świadczonych przez nas usług wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza.