Dotacje dla MŚP z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury

Zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury do skorzystania z bezzwrotnej dotacji na unowocześnienie lub zmianę profilu działalności.
Dotacja może pokryć do 90% kosztów projektu.

Kto może skorzystać:

  • Branża Hotelarska: pensjonaty, hotele, hostele itp.
  • Branża Gastronomiczna: restauracje, kawiarnie itp.
  • Branża Turystyczna: biura podróży, przewodnicy itp.
  • Branża Kulturalna: kina, muzea itp.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura -zobacz dotacje-HoReCa

Warunki:

  • Spadek obrotów o co najmniej 30% w 2020 lub 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego. W przypadku zawieszenia działalności w 2020 przez co najmniej 6 miesięcy, porównanie dotyczy roku 2019.
Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia MŚP takie jak:

a) Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w szczególności:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.

b) Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem.

c) Usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł. Maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie MŚP to 540 000,00 zł. Maksymalność intensywność wsparcia 90%.

 Projekt nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku i musi zakończyć się do 31 stycznia 2026 roku.

Pierwszy konkurs o dotacje HoReCa  uruchomiony ma być już w 1 kwartale 2024 r.

Wsparcie to refundacja kosztów i zaliczka na realizację przedsięwzięcia. Wnioski będą oceniane na bieżąco, ocena trwać będzie do 14 dni od złożenia wniosku. Zatem wcześniej złożony wniosek będzie miał większe szanse na uzyskanie wsparcia.

To doskonała szansa na rozwój firmy. Skorzystaj z naszych usług doradczych i przygotuj wniosek. Nie przegap tej okazji!

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU