Dotacje dla MŚP z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury

Zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury do skorzystania z bezzwrotnej dotacji na unowocześnienie lub zmianę profilu działalności.
Dotacja może pokryć do 90% kosztów projektu.

Kto może skorzystać:

  • Branża Hotelarska: Pensjonaty, hotele, hostele itp.
  • Branża Gastronomiczna: Restauracje, kawiarnie itp.
  • Branża Turystyczna: Biura podróży, przewodnicy itp.
  • Branża Kulturalna: Teatry, galerie, agencje artystyczne itp.

Warunki:

  • Spadek obrotów o co najmniej 20% w 2020 lub 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego. W przypadku zawieszenia działalności w 2020 przez co najmniej 6 miesięcy, porównanie dotyczy roku 2019.
Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia MŚP takie jak:

a) Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w szczególności:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.

b) Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem.

c) Usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł. Maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie MŚP to 540 000,00 zł. Maksymalność intensywność wsparcia 90%.

 Projekt nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku i musi zakończyć się do 31 stycznia 2026 roku.

Wsparcie to refundacja kosztów i zaliczka na realizację przedsięwzięcia. Wnioski będą oceniane na bieżąco, ocena trwać będzie do 14 dni od złożenia wniosku.

To doskonała szansa na rozwój firmy. Skorzystaj z naszych usług doradczych i przygotuj wniosek. Nie przegap tej okazji!

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU