Dotacje na projekty B+R w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Dotacje na rozwój działalności B+R przedsiębiorcy mogą również uzyskać w regionach. Obok ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogólnokrajowych naborów w ramach "Szybkiej Ścieżki" oraz konkursów prowadzonych przez PARP w ramach poddziałania "Badania na rynek", ciekawą ofertę dofinansowania na projekty B+R są regionalne programy operacyjne. Przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na projekty B+R mogą sięgną po środki z Regionalnych Programów Operacyjnych w swoich województwach. W województwach trwają nabory nie tylko dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, ale również dla dużych firm czy konsorcjów. O dofinansowanie można ubiegać się w przypadku projektów dotyczących prowadzenia prac B+R, jak również tworzenia centrów badawczo rozwojowych w przedsiębiorstwach.
W przypadku pomocy inwestycyjnej, intensywność wsparcia uzależniona jest od regionu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) oraz statusu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mogą tu liczyć na dofinansowanie projektów, z zakresu tworzenia lub modernizowania infrastruktury B+R, sięgające nawet 70% kosztów kwalifikowanych. W przypadku realizacji projektów z zakresu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy mogą uzyskać dofinansowanie rzędu 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Jednym z najważniejszych kryteriów dla wszystkich naborów jest wpisywanie się zakresu projektu w inteligentne specjalizacje danego regionu. W ramach projektów możliwe będzie sfinansowanie m.in. zakupu potrzebnych do prac B+R środków trwałych i WNiP, podwykonawstwa w zakresie prowadzonych badań przez jednostki naukowe, kosztów materiałów potrzebnych do prac B+R, wynagrodzeń kadry badawczej.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU