Programy Sektorowe

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.

W programach sektorowych wsparcie udzielane jest w ramach konkursów skierowanych do konkretnych branż.

GAMEINN

WoodINN

IUSER

Innowacyjny Recykling

INNOTEXTILE

INNOTABOR

INNOSTAL

INNOSBZ

INNOMOTO

INNONEUROPHARM

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Beneficjentami projektów dofinansowanych w ramach działania mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorców.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU