Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Wnioski można składać do 14 maja 2020 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać: 

  • kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz
  • mikro, małe lub średnie firmy, w których:
    • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
    • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 12 tysięcy euro.

Maksymalna wartość dotacji do 200 000 euro.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym - do 70 % kosztów kwalifikowanych zgodnie z - zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 
  • usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji, polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy -  do 85% kosztów kwalifikowanych 
  • mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy. do 100% kosztów kwalifikowanych max 20 tys. PLN 
  • wydatki związane z ochroną środowiska - do 80% wydatków kwalifikowanych, zgodnie z typami pomocy i wielkością oraz lokalizacją przedsiębiorstwa.

Działania w ramach projektu powinny dotyczyć opracowania albo opracowania i wdrożenia innowacji w jednym z trzech obszarów:

technologie przyjazne środowisku
Realizacja inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.
innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich
Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, śródlądowych lub ich bezpośredniego otoczenia.
technologie poprawiające jakość życia
 Realizacja inwestycji polegających na opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. 

Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej.

Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Jedną ze szczególnych form partnerstwa w ramach schematu grantów dla przedsiębiorczych kobiet może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii.

Możliwość uzyskania zaliczki na realizację projektu do 80% wartości przyznanej dotacji

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU