Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotne wsparcie przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością firm oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności itp.

Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest w formie zaliczki jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Brak wkładu własnego.

Warunkiem rozliczenia dotacji jest utrzymanie działalności przez 3 miesiące.

Zmienną decydującą o wysokości wsparcia jest wielkość zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Maksymalne wsparcie na okres 3 miesięcy wynosi:

  • Dla mikroprzedsiębiorstwa: 9 pracowników – 70 tys. zł
  • Dla małego przedsiębiorstwa: 49 pracowników – 165 tys. zł

Wysokość wsparcia jakie może uzyskać Twoja firma możesz sprawdzić na stronie Dotacje na kapitał obrotowy

Główne warunki uzyskania dotacji to:

  • Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
  • Prowadził na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • Odnotował min. 30% (w niektórych województwach może być większy)  spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Dotacje dla mikro i małych firm udzielane są w poszczególnych województwach na nieco różnych zasadach i w różnych terminach:

 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. dolnośląskimnabór zakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. kujawsko-pomorskimnabór zakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. lubelskimnabór zakończony
 dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. lubuskimnabór zakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. łódzkimnabór zakończony
 dotacje dla samozatrudnionych w woj. małopolskimzakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. mazowieckimnabór zakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. opolskimnabór zakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podlaskimplanowany jest nowy konkurs w lutym 2021
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackimzakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskimnabór zakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskimnabór zakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. wielkopolskimzakończony
 Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. zachodniopomorskimnabór zakończony

NABORY ODBYWAJĄ SIĘ DO WYCZERPANIA ALOKACJI

JEŚLI NIE WIESZ LUB NIE MASZ PEWNOŚCI CZY TWOJA FIRMA MA STATUS ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POMOŻEMY CI TO USTALIĆ

Na potrzeby ustalenia statusu średniego przedsiębiorstwa należy stosować zapisy ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187/1).

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej klasyfikacji przedsiębiorstwa dokonuje się według następujących trzech kryteriów:

  • liczba osób zatrudnionych,
  • roczny obrót,
  • całkowity bilans roczny.

Mikroprzedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i których obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Określenie statusu przedsiębiorstwa wymaga również wielu innych czynników, m. in. analizy relacji z innymi podmiotami.

Właściwe zakwalifikowanie Wnioskodawcy do kategorii średniego  przedsiębiorcy jest niezbędne, by ubiegać się o dotację.

 

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku. Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.