Dotacje dla MŚP na cele inwestycyjne lub obrotowe w woj. łódzkim

Ogłoszono konkurs w ramach Poddziłania II.3.1: Innowacje w MŚP Wnioski można składać od 16.06.2020 r. do 13.07.2020 r. Typ projektu 3: wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Pomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 Wnioskodawca (MŚP) musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres […]

Artykuł Dotacje dla MŚP na cele inwestycyjne lub obrotowe w woj. łódzkim pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.