SPO-WKP 2004-2006

Po wejściu Polski do UE w 2004 r. Instytut świadczył usługi usługi doradcze w SPO-WKP 2004-2006 oraz Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006.