Fundusze na lata 2007-2013

Instytut Badań i Strategii Internetowych świadczył kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem dofinansowania w latach 2007-2013, w szczególności w POIG.