Rozpoczęcie działalności

Instytut Badań i Strategii Internetowych rozpoczął swoją działalność w marcu 1997 roku, jako firma doradcza, koncentrująca się głównie na zagadnieniach ekonomiczno-finansowych.