Wytrzymałe MŚP – nabór wniosków o dotacje dla firm w woj. warmińsko-mazurskim

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP. Nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22. O dofinansowanie mogą ubiegać się: Przedsiębiorstwa (MŚP). Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, Kosztem kwalifikowalnym są wydatki przeznaczone na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie […]

Artykuł Wytrzymałe MŚP – nabór wniosków o dotacje dla firm w woj. warmińsko-mazurskim pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.