Wydłużenie terminu naboru wniosków na projekty B+R w woj. śląskim

Konkurs Numer RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Wnioski przyjmowane będą od od 27.02.2020 do 30.06.2020 […]

Artykuł Wydłużenie terminu naboru wniosków na projekty B+R w woj. śląskim pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.