Wydłużenie terminu – dotacje na rozwój turystyki w łódzkim

Wnioski o dotacje przyjmowane są od 25.03.2020 do 30.06.2020 Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 O dotacje ubiegać się mogą: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst, wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami […]

Artykuł Wydłużenie terminu – dotacje na rozwój turystyki w łódzkim pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.