Dotacje dla MŚP na promocję marek produktowych – Go to Brand

Konkurs w ramach Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Termin naboru wniosków od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r. 

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych
 • na sfinansowanie kosztów konsultanta, który doradzi jak wypromować Twoją firmę za granicą

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Wnioski mogą składać

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski; działają na perspektywicznych rynkach zagranicznych: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam; pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia,
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnych

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOTACJI  850 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU DO 1 MLN zł

Wsparcie  do 85% wartości projektu,  wkład WŁASNY co najmniej 15%całkowitego kosztu projektu

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU