Wsparcie dla branży HoReCa – ogłoszono drugi nabór!

Od 18 lipca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka czy kultura. Ogłoszono drugi nabór w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc firmom w radzeniu sobie z wyzwaniami rynkowymi poprzez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Program obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyki oraz kultury. Dzięki realizacji przedsięwzięcia firmy te mogą poszerzyć lub zdywersyfikować swoją dotychczasową działalność, zwiększając odporność na przyszłe kryzysy.

Dzięki temu wsparciu przedsiębiorcy będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, jak na przykład uruchamiać usługi kulturalne w obiektach hotelowych, oraz rozszerzyć swoją ofertę, angażując się w inne segmenty sektora i tym samym zwiększając źródła przychodów.

Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorstwa spełniające warunki, takie jak prowadzenie działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), z minimalnym spadkiem obrotów o co najmniej 30% w latach 2020-2021, oraz posiadające odpowiedni kod PKD. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000,00 zł, a maksymalna kwota wsparcia to 540 000,00 zł, nie przekraczająca 90% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski należy składać od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku. Ocena wniosków odbywa się na bieżąco, a wyniki są przesyłane do zatwierdzenia w ustalonych terminach:

  • dla wniosków złożonych od 1 do 14 dnia miesiąca, do 15 dnia kolejnego miesiąca,
  • dla wniosków złożonych od 15 dnia miesiąca do końca miesiąca, do końca kolejnego miesiąca.

Więcej informacji na temat działania programu można znaleźć na dotacje-horeca.pl.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku. Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.