Przemysł 4.0

Dotacje w ramach działania Przemysł 4.0 służą wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 30 czerwca 2021 r. 

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
 • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • usługi polegające na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Technologie, które mogą być dofinansowane:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU