Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny Rozwój wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

W ramach programu dofinansowanie mogą uzyskać m.in. mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, a także jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu.

Poniżej prezentujemy listę planowanych naborów POIR w 2019 r.

Sortuj wybierając programy skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm, lub konsorcjów.

Nazwa Działania Rozpoczęcie Zakończenie Alokacja
Poddziałanie 1.1.1 Konkurs dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) 01/04/2019 01/07/2019 1 050 mln zł
Poddziałanie 1.1.1 dla MŚP Seal of Excellence. Projekty B+R 01/04/2019 29/11/2019 50 mln zł
Działanie 1.2 GameINN B+R - dla MŚP, Dużych firm i konsorcjów. 15/03/2019 14/06/2019 100 mln zł
Działanie 1.2 INNOship B+R - dla MŚP, Dużych firm i konsorcjów. 15/05/2019 18/08/2019 190 mln zł
Poddziałanie 2.3.2, Bony na innowacje dla MŚP. Konkurs w ramach komponentu usługowego. 20/03/2019 28/11/2019 50 mln zł
Poddziałanie 2.3.2, Bony na innowacje dla MŚP. Konkurs w ramach komponentu inwestycyjnego. 17/04/2019 07/01/2020 20 mln zł
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. 04/03/2019 14/06/2019 5 mln zł
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców 04/03/2019 31/05/2019 50 mln zł
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - dla MŚP. 25/03/2019 08/05/2019 850 mln zł
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - dla MŚP w średnich miastach. 25/03/2019 08/05/2019 550 mln zł
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - dla MŚP (projekty na rzecz dostępności). 25/03/2019 08/05/2019 100 mln zł
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 11/03/2019 30/04/2019 400 mln zł
Poddziałanie 3.2.2 PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne” - dla MŚP. 08/10/2018 26/04/2019 350 mln zł
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 25/02/2018 04/04/2019 150 mln zł

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat świadczonych przez nas usług wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza.
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.