Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego

Termin naboru wniosków od 29.12.2017 do 09.02.2018 r. Wnioski mogą składać: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Typ projektu podlegający dofinansowaniu: wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji […]

Artykuł Nabór wniosków w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.

Source: New feed