Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w woj podlaskim

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w województwie podlaskim. Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/22 Wnioski będą przyjmowane w okresie od od 30.05.2022 do 30.06.2022 r. Wsparcie w ramach Działania 1.3 będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej […]

Artykuł Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w przedsiębiorstwach, w woj podlaskim pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.