Nabór wniosków o dotacje dla MŚP w Kredycie technologicznym

Kredyt technologiczny FENG to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów. Dotację stanowi premia technologiczna – dofinansowanie w formie refundacji części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. Wsparcie finansowe […]

Artykuł Nabór wniosków o dotacje dla MŚP w Kredycie technologicznym pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.