mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020

Mapa określa maksymalne poziomy regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw. Maksymalny poziom pomocy zależy od lokalizacji projektu/przedsiębiorstwa oraz wielkości przedsiębiorstwa (kwalifikacja MŚP). Po najechaniu kursorem na dane województwo pojawi się informacja na temat maksymalnego poziomu dofinansowania (% kosztów kwalifikowalnych).