Dotacje na inwestycje i miejsca pracy w woj. śląskim

Ogłoszono konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wnioski przyjmowane będą od 28 kwietnia do 23 czerwca 2020 r. Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie utrzymania miejsc pracy […]

Artykuł Dotacje na inwestycje i miejsca pracy w woj. śląskim pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.