Dotacje na Innowacje w MŚP, w woj. łodzkim

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3:Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wdrożenie wyników prac B+R lub wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. O dotację ubiegać […]

Artykuł Dotacje na Innowacje w MŚP, w woj. łodzkim pochodzi z serwisu Dotacje24.eu.