Fundusze na lata 2014-2020

Instytut skutecznie uczestniczy w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE, pomaga uzyskać dotacje, inwestować m. in. w innowacje, badania naukowe i ich komercjalizację.