Aktualnie

Obecnie Instytut w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 pomaga uzyskiwać środki dla przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia, realizują  innowacyjne projekty. pomaga inwestować m. in. w innowacje, badania naukowe i ich komercjalizację.