Aktualnie

Obecnie Instytut w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 pomaga uzyskiwać środki dla przedsiębiorstw, które

Więcej

Fundusze na lata 2014-2020

Instytut skutecznie uczestniczy w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy UE, pomaga uzyskać dotacje, inwestować m. in. w innowacje, badania naukowe i

Więcej

Fundusze na lata 2007-2013

Instytut Badań i Strategii Internetowych świadczył kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem dofinansowania w latach 2007-2013, w szczególności w POIG.

Więcej

SPO-WKP 2004-2006

Po wejściu Polski do UE w 2004 r. Instytut świadczył usługi usługi doradcze w SPO-WKP 2004-2006 oraz Zintegrowanym Programie Operacyjnym

Więcej

PHARE 2000-2003

Instytut świadczył usługi akredytowanego wykonawcy PARP  w ramach programów Unii Europejskiej PHARE 2000-2003 

Więcej

Rozpoczęcie działalności

Instytut Badań i Strategii Internetowych rozpoczął swoją działalność w marcu 1997 roku, jako firma doradcza, koncentrująca się głównie na zagadnieniach

Więcej