Bony na cyfryzację

Dotacje w ramach działania Bony na cyfryzację służą wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii COVID-19.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie 20 września do 5 października 2021 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski.

Projekty w ramach działania Bony na cyfryzację muszą polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji:

  • procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, lub dodatkowo
  • produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych projekt powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy
    księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym
    branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 60 000 zł

 Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 300 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU