Doradztwo w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej

Firma Instytut Badań i Strategii Internetowych specjalizuje się w doradztwie w zakresie dotacji z Unii Europejskiej oraz produkcji i sprzedaży usług i produktów programistycznych (software). Oferujemy pomoc w zakresie badań rynku zagranicznego i kojarzenia partnerów polskich oraz zagranicznych. Pomożemy Państwu upewnić się, co do wyboru kierunku rozszerzenia produkcji.

 

Zasadnicze działania Instytutu sprowadzają się do:

  • analizy potrzeb klienta,

  • dostarczenia klientowi wszelkich danych dotyczących zagranicznego rynku produkcji i zbytu (dane ekonomiczne, gospodarcze, społeczne itd.),

  • wspólne omówienia poczynionych kroków oraz organizacja planu działań.

  • badanie wielkości rynku,

  • badanie kompozycji rynku,

  • przeanalizowanie możliwych sposobów dystrybucji,

  • analiza cen,

  • profesjonalne doradztwo na temat możliwości dalszego rozwoju projektu oraz sporządzenie planów związanych z rozszerzeniem produkcji.

  • poszukiwanie dystrybutorów

  • poszukiwanie potencjalnych klientów/partnerów

Specjalizujemy się w oryginalnych rozwiązaniach, dostosowanych do indywidualnych wymogów klienta.