Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji i pozyskiwania unijnych środków pomocowych

Nasza firma oferuje  kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej :

Identyfikacja potrzeb podmiotu w zakresie uzyskania dotacji :

– Określenie kwalifikowalności klienta w stosunku do programu wsparcia;

– Przedstawienie możliwości uzyskania dotacji;

– Pomoc klientowi w przedstawieniu jego koncepcji projektu.

Dopasowanie projektu do wymagań programu :

– Modyfikacja elementów projektu, tak aby zwiększyć jego kwalifikowalność;

– Rozszerzenie projektu o elementy zwiększające szanse otrzymania dotacji.

Ocena szans otrzymania grantu :

– Dokonanie wstępnej oceny merytorycznej projektu;

– Określenie szans otrzymania dotacji.

Pełne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania:

– Skompletowanie wszystkich niezbędnych załączników;

– Wykonanie wniosku;

– Wykonanie harmonogramu realizacji projektu;

– Pomoc w złożeniu dokumentów w odpowiedniej jednostce kontraktującej w wersji on-line oraz/lub wersji papierowej

Monitorowanie realizacji projektu – pomoc w przygotowaniu raportów okresowych do zakończenie projektu i wypłaty końcowej:

– Przedstawienie klientowi zasad rozliczania projektu;

– Monitorowanie terminów wykonania raportów;

– Pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych i końcowego rozliczenia projektu