Doradztwo w zakresie eksportu i internacjonalizacji przedsiębiorstw

Doradztwo w zakresie promocji eksportu przedsiębiorstw i sprzedaży na rynki zagraniczne.
Badanie trendów i sytuacji na rynkach eksportowych.
Doradzwo w zakresie prowadzenia działań w postaci misji zagranicznych, udziałów w targach, mających na celu praktyczne wprowadzenie eksportu na rynki docelowe poprzez nawiązywanie kontaktów na rynkach zagranicznych.
Usługi doradcze w zakresie prowadzenia eksportu.

Instytut przygotowuje plany rozwoju eksportu i strategie internacjonalizacji zawierające w szczególności:

  • analizę konkurencyjności pod względem produktów świadczonych i usług,

  • opracowania dotyczące rynków docelowych działalności eksportowej,

  • zbadanie wybranych rynków ,

  • analizę konkurencji,

  • cele marketingowe,

  • opis bieżącej działalności spółki oraz prognozy jej działalności z naciskiem na wpływ eksportu, analizę SWOT,

  • opis celów i strategii eksportowej,

  • rekomendację rozwoju działalności eksportowej, analizę finansową,

  • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.