Doradztwo w zakresie dofinansowania projektów B+R

Instytut Badań i Strategii Internetowych zajmuje się usługami z zakresu konsultingu oraz pomocy finansowej w przygotowaniu i realizacji projektów B+R ( badawczo-rozwojowych). Pomagamy również w realizacji ciekawych, kreatywnych pomysłów naszych klientów kojarząc ich z zainteresowanymi daną dziedziną inwestorami. Dzięki temu dysponując kreatywnymi ideami znajdą Państwo dzięki naszemu pośrednictwu wsparcie logistyczne i finansowe ze strony wyselekcjonowanych partnerów. Pomoc nasza oferowana jest w ramach tzw. „business support service” czyli profesjonalnego, kompleksowego wsparcia klienta na obszarze opracowywania i rozwoju innowacyjnych projektów biznesowych, szczególnie z sektora IT. Nasze usługi obejmują swoim zakresem pełny cykl prac badawczo-rozwojowych, od pomysłu do komercjalizacji wyników prac B+R.
Nasze usługi świadczone są przez najwyższej klasy specjalistów. Poszczególne obszary doradztwa są synchronizowane i wzajemnie konsultowane, dzięki czemu oferujemy usługę w pełni zintegrowaną (tzw. usługa jednej ręki).

 Oferta Instytutu obejmuje takie działania jak:

  • opracowywanie i rozwój projektów na podstawie idei zgłaszanych przez klientów,

  • opracowywanie strategii biznesowych bazujących na wykorzystaniu innowacyjnych produktów i usług, 

  • wsparcie zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi w celu poprawienia efektywności ekonomicznej inwestycji w innowacje

  • określanie kierunków badań i prac rozwojowych z uwzględnieniem krytycznych wymiarów (finanse, prawo, technologie),

  • opracowywanie wniosków dotyczących zawierania i kontynuacji umów w zakresie dwustronnej i wielostronnej współpracy naukowej i naukowo-technicznej,

  • umowy konsorcjalne, umowy o współpracy, umowy licencyjne, umowy dla kadry zaangażowanej w B+R

  • wsparcie w kontaktach i negocjacjach z odpowiednimi instytucjami, wsparcie koordynacji współpracy z partnerami biznesowymi lub jednostkami naukowymi,

  •  poszukiwanie i kojarzenie partnerów-inwestorów dla zgłaszanych pomysłów,

  • ocenianie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników, działalności wspomagającej badania i innych zadań,

  • tworzenie zespołów opiniodawczo-doradczych do danego projektu B+R.