Doradztwo strategiczne w zakresie wszechstronnej oceny biznesowo-ekonomicznej projektów dla sektora MSP

Oferujemy Państwu usługi doradcze i audytowe związane z działalnością biznesową.

Wszechstronne oceny projektów przygotowywane są zgodnie ze schematem:

  • pierwszy kontakt,
  • ewentualne spotkanie w celu sprecyzowania potrzeb,
  • określenie zakresu przedmiotowego ocen,
  • oferta na świadczenie usługi, a następnie umowa o świadczenie usługi audytowej.

Zajmujemy się przede wszystkim realizacją zleceń na usługi doradcze oraz ocenę projektów w szczególności dotyczących doradczych programów unijnych.
Ocena obejmuje takie elementy jak prawo, finanse, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, opłacalność przewidywanych w ramach projektu działań, poprawność analiz i wniosków, identyfikowanie źródeł problemów oraz znajdowanie sposobów ich wyeliminowania, ustalenie sposobów ograniczania kosztów, podnoszenie efektywności organizacji, optymalizacji zarządzania, planowanie produkcji, okresowe przeglądy diagnostyczne kluczowych obszarów firmy itd.
Nasze Usługi pozwalają zmniejszyć ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji w zakresie zarządzania.